Finn Stubsgaard
Skippershovedvej 10
DK 8585 Glesborg
DENMARK
Innovative Technology & Consultative Services Unlimited
Hyg & Byg i Hytten 
tel: +45 86381359

 send an e-mail
finn@stubsgaard.dk

Antennetest 25/9 2004

hos Dansk Mikrobølge Teknik
v/ John Sørensen
Sølystvej 13, 9300 Sæby
Tel.:98461333
www.dmtonline.dk
info@dmtonline.dk

 

De testede antenner er dem der er i produktion til brugerne under DjurslandS.net (1 Leverandørdåse, 2 Yallahorn og 3 standard biquad som monteres indvendig i plastæske med radio). Derudover er testet diverse udviklingsmodeller.

Gain
målt i forhold til reference antenne på 14,6 dbi ved 2,445 GHz
ca. 6 m fra signalkilde, antenner monteret på glasfiberstang

Nr Antenne dBi
1 Leverandørdåse, leverandørstub 27,85mm 9,6
2 Yallahorn på leverandørdåse, leverandørstub 27,85mm 15,4
3 Biquad, standard sommefugleantenne 11,2
4 Quadquad, 1x2 bl. skærm, 15mm alutejpsider,14° op 12,6
5 Quadquad, 1x2 bl. skærm, åben, koblet t. skærm m stik, lige 12,8
6 Quadquad, skærm passer i dåse, åben,14° op 12,5
7 Hexaquad, 1x3 bl. skærm, 30mm alutejpsider, 10° op 11,8
8 Quadnetværk, 2x2 bl. skærm 6,0
9 Horst's air plough, 1bl.x200mm bøjet skærm, 1bl. loop på stik 9,1
10 ½/1 bølgenætværk (mursten), bagepladeskærm 7,0

1 Leverandørdåse Vertikalt Plot

1 Leverandørdåse Horisontalt Plot

2 Yallahorn Vertikalt Plot

2 Yallahorn Horisontalt Plot

3 Biquad Vertikalt Plot
NB! plottet mangler 90 gr. af plottet fra kl.. 4 til kl. 7, og den ser underlig ud fra kl. 7 til kl. 9. Det skyldes formentlig løst stik under målingen. - Vi måler igen ved lejlighed

3 Biquad Horisontalt Plot

5 Quadquad på N-stik, åbne sider Vertikalt Plot

5 Quadquad på N-stik, åbne sider Horisontalt Plot

Return loss
målt (i dB)
-10dB = SWR 1:1,80
-15dB = SWR 1:1,42
-20dB = SWR 1:1,22

    2.4GHz
dB
2.5GHz
dB
1a Leverandørdåse, stub 30,69 mm, 1/4bl. stub -14 -10
1b Leverandørdåse, stub 28,90 mm -18 -12
1c Leverandørdåse, stub 27,85 mm, leverandørstub -22 -14
1d Leverandørdåse, stub 26,80 mm -22 -16
1e Leverandørdåse, stub 25,85 mm -16 -16
2 Yallahorn på leverandørdåse, leverandørstub 27,85mm -22 -17
3 Biquad, standard sommefugleantenne -18 -11
4 Quadquad, 1x2bl. skærm, 15mm alutejpsider,14° op -8 -7
5 Quadquad, 1x2bl. skærm, åben, koblet t. skærm m stik, lige -15 -10
6 Quadquad, skærm passer i dåse, åben,14° op -10 -7
7 Hexaquad, 1x3bl. skærm, 30mm alutejpsider, 10° op    
8 Quadnetværk, 2x2bl. skærm -1 -3
9 Horst's air plough, 1bl.x200mm bøjet skærm, 1bl. loop på stik -8 -2
10 ½ / 1 bølgenætværk (mursten), bagepladeskærm -8 -5

 

Illustrationer:
Vandret 2 til 3 GHz, 1 linie = 0,1 GHz, punkter i 2.4 og 2.5 GHz,
Lodret næst øverste linie = 0 dB, -10 dB pr. linie nedad


1a Leverandørdåse, stub 30,69 mm, 1/4bl. stub

1b Leverandørdåse, stub 28,90 mm

1c Leverandørdåse, stub 27,85 mm, leverandørstub

1d Leverandørdåse, stub 26,80 mm

1e Leverandørdåse, stub 25,85 mm

2 Yallahorn på leverandørdåse, leverandørstub 27,85mm

3 Biquad, standard sommefugleantenne

4 Quadquad, 1x2bl. skærm, 15mm alutejpsider,14° op

5 Quadquad, 1x2bl. skærm, åben, koblet t. skærm m stik, lige

6 Quadquad, skærm passer i dåse, åben,14° op

Forsøg på at ændre standbølgeforhold ved afstand mellem kontaktpunkter quad-coax og mellem quadquad elementer der hvor de krydser giver ikke store forskelle.

Konklusioner
Leverandørdåsen og yallahornet bliver typisk monteret med 3-4m HDF400 kabel og en ekstra N-stik samling, det giver ca. 1 dB tab i forhold til målingerne. D.v.s. At reelt har vi
8,6 dBi fra Leverandørdåsen
11,2 dBi fra Biquadantennen i låget
14,4 dBi fra Yallahornet
Hvis man fordobler afstanden fra senderen falder signalstyrken 6 dB. D.v.s. at Yallahornet rækker dobbelt så langt som leverandørdåsen, biquadantennen ca. 1,5 gange så langt.

Yallahornet og quad-antennerne har alle under -20 dB følsomhed på den bagerste halvkugle. D.v.s. at de ikke skulle være særligt følsomme overfor reflekser ved montering på gittermaster, siloer o.lign. Leverandørdåsen er nok ret følsom overfor bagvedliggende metaldele i det vertikale plan.

Nogle af quad-antennerne blev registreret som havende maksimal udstråling 10-15º opad ved vertikal polarisering. Den maksimale udstrålings reting fra standard biquad til montering i låg blev desværre ikke registreret. Den skæve udstråling skyldes formentlig den skæve fødning af elementerne fra coaxialkablet der kommer ind langs med skærmen og bøjer op til elementerne. Hvis coaxialkablet skal komme lige ind igennem skærmen op til elementerne skal; enten dåsen være dybere for at kablet kan bøje af før radioens overflade, eller kablet skal være tyndere/mere fleksibelt. Af quadquad antennerne har den med lige fødning gennem et stik det højeste gain (på trods af at den ikke har nogen sideskærme). Et større tab i kablet som følge af skift til et tyndere/mere fleksibelt kabel vil muligvis opvejes af et større gain.

Aluminiumstejpsiderne på quad antennerne ser kun ud til at have effekt i polisaritationens plan (sammenlign "3 biquad V plot" og "5 quadquad stik åben V plot").

Det ser ud til at være muligt at øge quad antennernes gain op til i hvert fald 12,8 dBi for en quadquad antenne. Yderlig forøgelse af antallet af elementer forøger ikke gain (sandsynligvis fordi impedansen kommer for langt fra 50ohm)

¼ bl. stubben i dåseantennerne med Ø 4mm ser ud til at kunne forkortes yderligere til 27mm hvis der skal laves flere.


Yderligere antennemålinger det ville være interessant at foretage

Gentage plot for "3 biquad V plot"

Gennemmåle samme biquad type monteret på jernrør med/uden kontakt til skærm og med/uden alutejp top/sideskærme

Tillykke! Det var seriøst hvis du er nået hertil ;)
Skriv en kommentar til mig